Manja slova Veća slova RSSPitajte potpredsjednika Vlade

Vijesti

26.12.2019.

Potpredsjednik Pažin: Predloženi zakon štiti temeljnu vrijednost Crne Gore kao zajednice slobodnih i ravnopravnih građana

Potpredsjednik Pažin: Predloženi zakon štiti temeljnu vrijednost Crne Gore kao zajednice slobodnih i ravnopravnih građana „Kako svaki propis svoju vrijednost ostvaruje tek u dodiru sa životom, smatram izuzetno važnim da danas povedemo dijalog o temeljnim društvenim vrijednostima koje ovaj zakon štiti, odnosno da građanima ponudimo jasan odgovor na pitanje zašto je ovaj zakon potreban današnjoj Crnoj Gori i zašto je još potrebniji Crnoj Gori koju ostavljamo generacijama koje dolaze,“ naglasio je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin u uvodnom izlaganju tokom rasprave o Predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti u Skupštini Crne Gore...

24.12.2019.

Potpredsjednik Pažin: Građani treba da dobiju Zakon koji će biti zalog budućnosti, a ne samo odgovor na prošlost

Potpredsjednik Pažin: Građani treba da dobiju Zakon koji će biti zalog budućnosti, a ne samo odgovor na prošlost

Komentarišući stavove članova Odbora, potpredsjednik Pažin je pozvao sve da se klone teških riječi i zagovaranja bilo kakve vrste nasilja, pa i verbalnog, naglasivši: „Siguran sam da imamo i snage i volje za pristup koji uvažava argumente, a koji poštuje mišljenje koje drugačije nego naše. Ja sam spreman da na takav način da razgovaram i o ovom zakonu i o svim drugim pitanjima.“ Potpredsjednik je naglasio da država ima ustavnu obavezu da štiti kulturna dobra...

24.12.2019.

Potpredsjednik Pažin: Namjera Vlade je da u građanskoj Crnoj Gori garantuje jednaka prava i jednako važenje zakona za sve

Potpredsjednik Pažin: Namjera Vlade je da u građanskoj Crnoj Gori garantuje jednaka prava i jednako važenje zakona za sve

„U Crnoj Gori, kao i svuda gdje ima vladavine prava, vlasništvo nad imovinom se može utvrditi jedino dokazima o vlasništvu, pravni subjektivitet se može steći samo registracijom kod državnog organa, a javna kulturna dobra se mogu koristi samo u skladu sa zakonom,“ naglasio je potpredsjednik. Ocijenio je da bi bio neustavan svaki onaj zakon koji bi bilo kojoj vjerskoj zajednici omogućio da uživa prava koja niko drugi u Crnoj Gori nema,“ naveo je potpredsjednik...

23.12.2019.

Potpredsjednik Vlade Zoran Pažin: Predloženi zakon o slobodi vjeroispovijesti predviđa šest nivoa pravne zaštite

Potpredsjednik Vlade Zoran Pažin: Predloženi zakon o slobodi vjeroispovijesti predviđa šest nivoa pravne zaštite

„Ovaj zakon otvara mogućnost zaštite na čak šest pravnih nivoa: u spornim situacijama vodiće se upravni postupak (1), nakon toga postoji mogućnost žalbe u drugom stepenu (2), nakon toga moguće je pokrenuti upravni spor (3), nakon toga moguće je vanrednim pravnim sredstvima otvoriti postupak pred Vrhovnim sudom (4), nakon toga moguće je podnijeti ustavnu žalbu Ustavnom sudu (5) i konačno kad se iscrpe svi djelotvorni ljekovi koje poznaje naš pravni sistem moguće se obratiti Evropskom sudu za ljudska prava (6)...“

23.12.2019.

Potpredsjednik Vlade Zoran Pažin: Na dijalog smo pozivali u kontinuitetu, spremni smo na dijalog i sada, i kada zakon bude usvojen

Potpredsjednik Vlade Zoran Pažin: Na dijalog smo pozivali u kontinuitetu, spremni smo na dijalog i sada, i kada zakon bude usvojen

Potpredsjednik Vlade Crne Gore Zoran Pažin rekao je danas da je Vlada kontinuirano pozivala Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori na dijalog, i da je na dijalog i sada spremna te da će biti spremna na dijalog i kada zakon bude usvojen. „Posljednji put kad smo se sreli u Mitropoliji već smo imali utvrđen tekst zakona, već smo imali mišljenje Venecijanske komisije. Vaš stav je bio da se, i pored toga što smo stigli u tu fazu donošenja zakona, vratimo na početak...

23.12.2019.

Potpredsjednik Vlade Zoran Pažin: Vlada je dužna da otvori pitanje pravne valjanosti upisa nekih vjerskih objekata u katastar

Potpredsjednik Vlade Zoran Pažin: Vlada je dužna da otvori pitanje pravne valjanosti upisa nekih vjerskih objekata u katastar

Potpredsjednik Vlade Crne Gore Zoran Pažin rekao je danas da je Vlada dužna da otvori pitanje pravne valjanosti upisa nekih vjerskih objekata u katastar nepokretnosti. „Kada je riječ o načinu na koji je uknjižena Srpska pravoslavna crkva devedesetih godina u katastar ne treba ni od toga praviti neku mistifikaciju...

18.12.2019.

Potpredsjednik Pažin poslanicima DF-a: „Nemate od koga da branite hramove, jer ih niko neće napadati“

Potpredsjednik Pažin poslanicima DF-a: „Nemate od koga da branite hramove, jer ih niko neće napadati“

„Mislim da je za sve nas kategorički moralni imperativ da se čuvamo teških riječi. To je ono što je u duhu tradicije, na koju Vi s pravom volite da se pozivate, da se čuvamo teških riječi i da čuvamo jedni druge od sebe samih,“ saopštio je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin na pitanje poslanika Slavena Radunovića da li Vlada svjesno provocira građanske sukobe u Crnoj Gori...

16.12.2019.

Evropska komisija prepoznala doprinos Crne Gore jačanju regionalne pravosudne saradnje

Evropska komisija prepoznala doprinos Crne Gore jačanju regionalne pravosudne saradnje

Vlada Crne Gore doprinosi razvoju regionalne i šire međunarodne pravosudne saradnje, kroz unapređenje bilateralnih ugovora o pravnoj pomoći, dalje usklađivanje nacionalnog zakonodavstva i jačanje institucija, naglasio je potpredsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin otvarajući Regionalni forum o pravosudnoj saradnji danas u Budvi...

16.12.2019.

Potpredsjednik Pažin: Novim zakonskim rješenjima uspostavili smo visoke standarde stručnosti javnih izvršitelja

Potpredsjednik Pažin: Novim zakonskim rješenjima uspostavili smo visoke standarde stručnosti javnih izvršitelja

Crnogorski građani danas s pravom očekuju visok stepen stručnosti, odgovornosti i efikasnosti od svih profesija u pravosudnom sistemu, saopštio je potpredsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin na otvaranju konferencije „Profesionalno ponašanje i odgovornost javnih izvršitelja“ danas u Budvi...

15.12.2019.

Regionalni forum o pravosudnoj saradnji 16. i 17. decembra u Budvi

Regionalni forum o pravosudnoj saradnji 2019. održaće se 16. i 17. decembra u hotelu „Avala“ u Budvi. Forum će otvoriti, u ponedjeljak 16. decembra u 10.30 sati, potpredsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Džudi Rajzing Rajnke, IDLO regionalni program menadžer Margarita Meldon i upućeni tužilac EU, projekat IPA 2017 „Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu“ Silvij Šinkovec...