Manja slova Veća slova RSS

Pitajte potpredsjednika Vlade

>

Potpredsjednik Pažin: Ne može Vlada da primjenjuje pravosudne zakone umjesto pravosuđa

Potpredsjednik Pažin: Ne može Vlada da primjenjuje pravosudne zakone umjesto pravosuđa
Datum objave: 28.10.2019 12:12 | Autor: KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE ZA POLITIČKI SISTEM, UNUTRAŠNJU I VANJSKU POLITIKU

Ispis Štampaj stranicu


Prirodno je da Vlada odgovara za stanje kriminaliteta u društvu, ali je u Crnoj Gori Vlada razvlašćena od svih mehanizama da utvrdi odgovornost za rezultate koje ima tužilaštvo, saopštio je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin na otvaranju konferencije „Izazovi Crne Gore u poglavljima 23 i 24“ danas u Podgorici.

Potpredsjednik je ukazao da je u ustavnim sistemima najrazvijenijih demokratskih država Tužilaštvo sastavni dio izvršne vlasti, upravo da bi izvršna vlast bila odgovorna za stanje kriminaliteta u društvu.

„Danas je neozbiljno očekivati da Vlada daje odgovore na pitanja o kvalitetu rada Tužilaštva. Nešto više nadležnosti ima zakonodavna vlast, ali ni zakonodavna vlast nema sve one potrebne mehanizme da bi se vršio na valjan način nadzor nad radom Tužilaštva. Danas nijedan pravni teoretičar niti praktičar ne umije da da odgovor na pitanje kojoj grani vlasti pripada Tužilaštvo,“ ocijenio je potpredsjednik. Dodao je da ozbiljna analiza onih paramentara koji su važni za vladavinu prava ukazuje da je Tužilaštvo u Crnoj Gori nezavisnije i od sudske vlasti.

Potpredsjednik je ukazao da su na ovakvim ustavnim rješenjima, koja su uvedena 2013. godine, snažno insistirali predstavnici opozicionih političkih partija i jedna politička partija koja je tada bila na vlasti, a sada je u opoziciji. „Ne primjećujem da sada te političke partije prednjače u traženju odgovora na probleme koji su nastali kao posljedica tih ustavnih rješenja,“ rekao je potpredsjednik, dodajući da se te 2013. godine, participirajući u radu Venecijanske komisije, snažno protivio takvom rješenju, koje nema uporište u najrazvijenijim savremenim demokratijama.

Govoreći o odgovornosti za funkcionisanje ovakvog ustavnog rješenja, potpredsjednik je rekao: „Danas imamo jednu vrstu poremećene demokratske ravnoteže, da je važniji stav političke manjine da ne budu izabrani nosioci sudske vlasti u Sudskom savjetu, riječ je o uglednim pravnicima koje bira Skupština, nego što je to stav političke većine da budu izabrani.“ 

Naglasio je da je prethodnih godina uloženo izuzetno mnogo u edukaciju sudija, tužilaca i predstavnika u nezavisnim regulatornim tijelima i agencijama, dodajući međutim da je neophodno napraviti procjenu efekata ovih aktivnosti. „Konferencije, seminari, edukacije, studijska putovanja, ponekad na egzotične adrese kao što su Mauricijus ili Filipini, otvaraju pitanje šta se moglo naučiti na tim destinacijama i da li se iko pozabavio evaluacijom znanja kao posljedice tih edukacija. U narednom periodu treba insistirati na evaluacijji znanja kao posljedice edukacije,“ naglasio je, dodajući da je cilj edukacije povećan nivo stručnosti i profesionalizma i u krajnjoj liniji ostvarenje koristi za građane.

Ocijenio je duboko pogrešnim stav da Albaniji, a naročito Sjevernoj Makedoniji ne bude odobren početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, naglašavajući međutim da to nipošto ne smije da bude alibi za propuste u samoj Crnoj Gori.

„Nikakve enigme nema šta treba da se radi. Nego je potrebna odgovarajuća energija i odgovornost da se to sprovede u djelo. Ali ta percepcija, koja je ponekad prisutna u javnosti, da je Vlada odgovorna za ukupan integracioni proces je duboko pogrešna. Ne može Vlada da primjenjuje pravosudne zakone umjesto pravosuđa. Prema tome, svako treba da nosi svoj dio odgovornosti,“ zaključio je potpredsjednik.

KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE ZA POLITIČKI SISTEM, UNUTRAŠNJU I VANJSKU POLITIKU