Manja slova Veća slova RSS

Pitajte potpredsjednika Vlade

>

Potpredsjednik Pažin: Svi moramo i privatno i javno dići glas protiv nasilja nad ženama

Potpredsjednik Pažin: Svi moramo i privatno i javno dići glas protiv nasilja nad ženama
Datum objave: 18.03.2019 12:44 | Autor: KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE
Nesumnjiva je dužnost svakog društva koje pravdu doživljava kao svoju stožernu vrlinu da se najodlučnije suprotstavi nasilju nad ženama, izjavio je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin na otvaranju konferencije „Nasilje nad ženama – primjena Istanbulske konvencije i otpor retrogradnim procesima“ danas u Podgorici.

Ocijenio je da danas krivično zakonodavstvo Crne Gore u velikoj mjeri usaglašeno sa Konvencijom. „Obezbjeđena je dodatna zaštita tjelesnog, psihičkog i socijalnog integriteta žena uvođenjem novih krivičnih djela. Značajno su pooštrene kazne kod krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, na način što je za osnovni oblik ovog krivičnog djela kazna povećana sa jedne na dvije godine, dok je za kršenje mjere zaštite od nasilja u porodici koju odredi sud ili drugi državni organ predviđena kazna zatvora do jedne godine, umjesto ranijih šest mjeseci,“ saopštio je Potpredsjednik. 

Da bi se umanjila opasnost od ponovnog izvršenja određenih krivičnih djela, podsjetio je, uvedena je mogućnost da počiniocima krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici bude izrečena mjera zabrane približavanja žrtvi ili udaljenja iz stana. „U skladu sa Konvencijom, propisana je kažnjivost novih oblika krivičnih djela silovanje i zaključenje ništavog braka. Takođe, izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, žrtvama nasilja u porodici priznato je pravo na besplatnu pravnu pomoć, na isti način kao i žrtvama trgovine ljudima,“ naveo je.

Ukazao je da je u septembru prošle godine potpisan novi Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici, kojim su predviđene unaprijeđene procedure i tješnja saradnja državnih organa i civilnog sektora u borbi protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama.

„Bez obzira na postignuto, u ovoj oblasti možemo i moramo uraditi više. Preporuke prošlogodišnjeg izvještaja GREVIO Komiteta o implementaciji Istanbulske konvencije u Crnoj Gori daju nam veoma dobre smjernice u tom pravcu,“ saopštio je Potpredsjednik.

Naglasio je, međutim, da se nasilje nad ženama ne može u potpunosti iskorijeniti samo zakonima i kaznama. „Neophodno je da cjelokupno društvo i svi mi kao pojedinci, i javno i privatno, dignemo glas protiv nasilja nad ženama i pošaljemo jasnu poruku da se ono u Crnoj Gori ne smije i neće tolerisati,“ rekao je potpredsjednik Pažin. 

Izrazio je uvjerenje da je to jedini način da nepodijeljena osuda nasilja nad ženama postane čvrsto utemeljena moralna norma u Crnoj Gori. „Tek tada ćemo sa sigurnošću znati da smo kao društvo dostigli zavidan nivo svijesti o pravom značenju pravde i pravičnosti,“ ocijenio je.

Potpredsjednik je izrazio zahvalnost organizatorima konferencije, kao i brojnim drugim partnerima iz civilnog sektora i međunarodne zajednice, za značajne napore koje u kontinuitetu ulažu u ostvarenje ove vrijedne društvene misije. „Bilo da pružate podršku i zaštitu žrtvama nasilja, afirmišete žensko preduzetništvo ili snažite građanska i politička prava žena, vašim radom bez sumnje doprinosite da budućim generacima ostavimo bezbjedniju, pravedniju i bogatiju Crnu Goru. Uvjeravam vas da na ovom putu emancipacije i prosperiteta crnogorskog drušva u Vladi Crne Gore imate iskrenog i pouzdanog partnera,“ zaključio je Potpredsjednik. 

Konferencija o Istanbulskoj konvenciji partnerska je inicijativa Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva ljudskih i manjinskih prava i Ženske političke mreže, u okviru Programa za rodnu ravnopravnost koji finansira Delegacija Evropske unije, a sprovodi UNDP.

KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE