Manja slova Veća slova RSS

Pitajte potpredsjednika Vlade

>

Novim zakonima povećava se pravna sigurnost građana, usvajaju standardi pravosudne saradnje sa članicama EU i jača odgovornost notarske profesije

Novim zakonima povećava se pravna sigurnost građana, usvajaju standardi pravosudne saradnje sa članicama EU i jača odgovornost notarske profesije
Datum objave: 17.12.2018 15:51 | Autor: KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE

Ispis Štampaj stranicu


Potpredsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin predstavio je danas u Skupštini Crne Gore predloge tri zakona kojima se unapređuje pravna sigurnost građana, usvajaju standardi i procedure Evropske unije u oblasti pravosudne saradnje u krivičnim stvarima i uvode viši standardi javne odgovornosti u radu notara.

Predloženim Zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa obezbjeđuje se jedinstven način postupanja svih pravnih subjekata koji vrše ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa, čime je obezbijeđen viši stepen pravne sigurnosti građana.

Ovim zakonom je nadležnost notara proširena i na ovjeru rukopisa. Važnu novinu u ovom zakonu predstavija i obaveza suda, organa lokalne uprave i notara koji vrše ovjeru da infromaciju o ovjeri potpisa u pravnom poslu koji podliježe poreskim obavezama, dostavi organu uprave nadležnom za poslove poreza u roku od 15 dana od dana kada je izvršena ovjera potpisa. Ovakvo zakonsko rješenje doprinijeće identifikaciji i evidenciji poreskih obveznika, a samim tim i boljoj naplati poreza.

Predloženim Zakonom o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije uređuje se pravosudna saradnja u krivičnim stvarima između Crne Gore i država članica Evropske unije.

Donošenjem ovog zakona u crnogorski pravni sistem biće prenijeti najvažniji pravni akti Evropske unije u oblasti pravosudne saradnje u krivičnim stvarima, uključujući čak 17 direktiva i drugih pravnih instrumenata Evropske unije, čime se olakšava priprema crnogorskih institucija za funkcionisanje u evropskom institucionalnom sistemu i preuzimanje odgovornosti nakon punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Propis ce na jednom mjestu objedinili paket evropskog zakonodavstva u oblasti pravosudne saradnje u krivičnim stvarima i definisati načine primjene nakon stupanja Crne Gore u Evropsku unlju.

Izmjenama i dopunama Zakona o notarima propisuje se obaveza notara da Agenciji za sprečavanje korupcije podnose izvještaje o prihodima i imovini u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje korupcije. Ovakvim zakonskim rješenjem jača se odgovornost i transparentnost notarske profesije.

KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE