Manja slova Veća slova RSS

Pitajte potpredsjednika Vlade

>

Potpredsjednik Pažin: Presude Evropskog suda su uvijek korist za Crnu Goru

Potpredsjednik Pažin: Presude Evropskog suda su uvijek korist za Crnu Goru
Datum objave: 23.11.2018 14:31 | Autor: Kabinet potpredsjednika Vlade

Ispis Štampaj stranicu Video Video


Služba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću
                             
      
Presude Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru predstavljaju pravu riznicu pravnog znanja koje nas usmjerava i osvjetljava pravce u kojima treba razvijati crnogorski pravni poredak, saopštio je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin.

Svaka presuda Evropskog suda za ljudska prava kojom je utvrđena povreda nekih od ljudskih prava i sloboda je u korist Crne Gore, jer nam pomaže da spoznajući sopstvene slabosti unutar našeg pravnog sistema te slabosti uklanjamo i razvijamo svoj pravni sistem u korist naših građana, naglasio je potpredsjednik Pažin.

U uvodnom obraćanju na konferenciji Vrhovnog suda i AIRE centra iz Londona na temu izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru danas u Podgorici, potpredsjenik Pažin je ocijenio da je široki društveni konsezus o potrebi prihvatanja i poštovanja ljudskih prava i sloboda neophodan uslov evropske perspektive Crne Gore.

Naglasio je da su vrijednosti Savjeta Evrope, najstarije panevropske međunarodne organizacije, poput istinske demokratije, ljudskih prava i sloboda i vladavne prava, zapravo izraz zajedničkog evropskog identiteta 47 država članica Savjeta Evrope. „Pravno ruho evropskom identitetu daje praksa Evropskog suda za ljudska prava, kojeg još nazivamo i savješću Evrope ujedinjene u različitostima,“ naveo je potpredsjednik Pažin, dodajući da upravo praksa Evropskog suda za ljudska prava predstavlja danas evropski pravni poredak.

Služba za odnose s javnošćuUkazao je da pravo projedinca da pred Evropskim sudom zatraži zaštitu svojih ljudskih prava i sloboda, utvrđeno članom 34 Evropske konvencije o ljudskim pravima, uvelo revolucionarnu novinu u međunarodne odnose i međunarodno pravo, jer je time građanin, pojedinac, po prvi put postao subjekt međunarodnog prava. „Ne samo da je građanin, pojedinac, subjekt međunarodnog prava, nego je on postao u procesnom smislu pred Evropskim sudom ravnopravan sa najbogatijom od država, sa najsnažnijom od vlada.“

Ocijenio je da, u tom kontekstu, Analiza presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru, koju su pripremili Vrhovni sud Crne Gore i Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, dragocjen dokument. „Koristim priliku da se zahvalim i čestitam autorima na predanom radu u kojem su pokazali ne samo dobro poznavanje prakse Evropskog suda, nego i nacionalnog prava. Ne smijemo ni u jednom trenutku zaboraviti da je samo na dobro poznavanje nacionalnog prava moguće kalemiti međunarodne pravne standarde, ne i obrnuto,“ zaključio je Potpredsjednik.

KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE