Manja slova Veća slova RSS

Pitajte potpredsjednika Vlade

>

Delegacija CPT na sastanku s potpredsjednikom Vlade i ministrom pravde Zoranom Pažinom

Delegacija CPT na sastanku s potpredsjednikom Vlade i ministrom pravde Zoranom Pažinom
Datum objave: 16.10.2017 16:00 | Autor: KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE

Ispis Štampaj stranicu Video Video


Video: Susret potpredsjednika Vlade i ministra pravde Zorana Pažina sa delegacijom CPT-a - kadrovi

 
Služba za odnose s javnošćuPotpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde Zoran Pažin sastao se danas sa delegacijom Komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja Savjeta Evrope (CPT), na čelu sa Marcenom Ksel, prvom potpredsjednicom Komiteta. 

Predstavljajući rezultate Crne Gore u periodu od prošlog Izvještaja CPT-a iz 2013. godine, potpredsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin je istakao da je fokus rada crnogorskih institucija čuvanje dostojanstva svakog pojedinca, ne samo kao njegovog privatnog dobra, već i kao javnog interesa. U tom kontekstu on je ocijenio da su uslovi za izvršenje krivičnih sankcija značajno poboljšani u prethodno periodu, posebno kada je riječ o: izgradnji novog objekta za Odjeljenje za maloljetnike, adaptaciji osmatračnica, adaptaciji soba po svim organizacionim jedinicama prema utvrđenim prioritetima, adaptaciji soba za lica sa invaliditetom, adaptaciji kuhinje, adaptaciji prostorija za porodične i bračne posjete, kao i nabavci vozila i opreme za službenike obezbjeđenja.

Delegacija CPT je pozdravila napredak koji je evidentiran u zatvorskim jedinicama i posvećenost vlasti da se poboljšaju uslovi zatvorskih prostorija. Posebno su pozitivnim ocijenjene aktivnosti renoviranja i rekonstrukcije objekata, kao i posvećenost implementaciji Strategije za izvršenje krivičnih sankcija i pravnog okvira. Konstatovano je i smanjenje broja zatvorske populacije i u tom smislu pozdravljene su dalje namjere Vlade. Takođe, delegacija CPT je tokom posjeta organizacionim jedinicama naročito interesovanje iskazala za: primjenu sredstava prinude, incidente između zatvorenika, posebno zatvorenika i službenika obezbjeđenja, procedure za postupanje u incidentnim situacijama, ishranu i higijenu zatvorenika i organizacionih jedinica, mjere predostoržnosti i zdravstvenu zaštitu, s akcentom na pacijenate sa akutnim psihijatrskim problemima. 

Zajednički je ocijenjena pozitivnom posvećenost crnogorskih organa saradnji sa CPT i spremnost da preporuke iz nastupajućeg izvještaja CPT budu adekvatno analizirane i implementirane u narednom periodu. 

Cilj posjete delegacije CPT je priprema izvještaja za Crnu Goru o licima koja se nalaze u pritvorskim i zatvorskim jedinicama institucija u Crnoj Gori. Planirano je da Izvještaj za Crnu Goru bude završen i predstavljen u martu 2018. godine, što će biti prvi izvještaj CPT-a u kojem će biti razmatran napredak Crne Gore u ovoj oblasti nakon Izvještaja iz 2013. godine. 

KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE